Skeppet Johanne

Skeppet Johanne är idag en färdig scen för föreställningar

och event, som seglar runt för att sprida kultur & modern scenkonst.

Sommaren 2018 & vintern 2019, renoverades skutan och det investerades mycket tid & kärlek för att göra om skeppet till en cirkusscen.  Inför den första produktionen byggdes nya ytor om till  små scener, masterna förstärktes och det gjordes besiktningar av skeppet. 

Fakta

40641182_528955340897595_922166171645299
  • Skeppet Johanne byggdes 1943 i Fredriksund, Danmark. 

  • Längd 14,70 meter plus ett bogspröt på 3,75 meter.                   Total längd på 18,45 meter. 

  • Bredd 4,5 meter.  

  • 1963 byttes motorn ut till den nuvarande tändkulemotorn av märket Hundested på 150 hk.

  • Skutan var en fiskebåt fram till 1980 talet, då hon byggdes om till fritidsbåt.

  • 2016 fick hon nya master och löpande rigg.

  • 2018 köpte Johannes och Andrea Skeppet Johanne.

  • 2018- 2019 renoverades skeppet och byggdes om till cirkusskepp.